Svegot

 
 
 
Lilou & John

Svegot

Svegots sommarpratare special – samtal med Lilou & John

by Henrik Hanell

“Era uttryck i låtarna är ju … även om de inte är explicit politiska, det politiska finns ju alltid där, jag menar, det gör det ganska logiskt i och med, skriver du sånger som på något vis skildrar någon del av samhället så kommer man … i alla fall i dagens samhälle, att göra politik av det, och era politiska uttrycka i så fall, de skiljer sig ju ändå från mainstream idag, de går ju inte att säga annat, till exempel Airing from Kolyma, i Free Woman, öppningsspåret, oerhört stark låt.”

-Henrik Hanell

Lyssna till hela intervjun på Svegots hemsida.

 
 
Svegot’s summer host special – talk with Lilou & John

“Your expressions in the songs are after all … even if they are not explicitly political, the political is always there, I mean, it is quite logical, you write songs that in some way portray some part of society and it will become… in any case in today’s society, political, and your political expressions in that case, they are nonetheless different from mainstream today, you cannot say anything else, for example Airing from Kolyma, in Free Woman, the opening track, extremely strong song.”

-Henrik Hanell

 
 

Listen to the whole interview on Svegot’s website.