Nordisk Alternativ-höger

 
 
 
Lilou & John

Nordisk Alternativhöger

Fashpunkrecension: Lilou & John – Patriot Child

by Carl af Finspång

1:e januari släpper fashpunkarna Lilou & John sin nya EP “Patriot Child”.
Lilou & John har satsat på att få genomslag för sin musik genom alternativmedia och har lyckats väldigt bra med det. Exempelvis har deras tidigare låt Payback Day nästan 17 000 spelningar på Youtube på 5 månader.

Men med den nya EPn, innehållandes 5 starka låtar med deras sedvanliga skita ljudbild och Lilous karaktäristiska sångröst. Man har även skruvat upp sitt politiska budskap i texterna. Det passar deras stil och albumets omslag med ett barn som pekar finger. För det är exakt vad det här är – ett långfinger till dagens perverterade stat och etablissemang. Ta bara detta textstycke från låten Patriot Child, som även namngivit EPn:

Of course you’re angry child
They sell your every pound of flesh for one glass of wine
They can beat you deaf child, but never beat you blind
You will not give in to the powerful and rich
Deep state, fake news, the pimp and the bitch

You are gonna shut them up
You are gonna shut them up

Althögern har sedan tidigare fashwave med Xurious och Leiptr i spetsen. Vi har även på senare tid fått höra det fantastiska fashdansbandet Kiwi and The Dogboys. Nu har vi även fashpunkarna Lilou & John som mycket väl kan locka ytterligare en bredare publik inom den nationella kultursfären och förhoppningsvis även locka till sig en viss typ av ungdom som kan hitta rätt och göra något konstruktivt av sin ilska.

Jag gillar det jag hör och hoppas på ett helt album från Lilou & John inom kort!

 
 
Fashpunk review: Lilou & John – Patriot Child

January 1st, the fashpunks Lilou & John’s release their new EP “Patriot Child”.
Lilou & John have gone for a breakthrough for their music through alternative media and have succeeded very well with it. For example, their earlier song Payback Day has almost 17,000 plays on Youtube in 5 months.

But the new EP contains 5 strong songs with their usual dirty sound image and Lilou’s characteristic vocals. They have also turned up their political message in the texts. It fits their style and the album cover with a child giving his finger. Because that is exactly what this is – an up yours for today’s perverted state and establishment. Just take this piece of text from the song Patriot Child, which also names the EP:

Of course you’re angry child
They sell your every pound of flesh for one glass of wine
They can beat you deaf child, but never beat you blind
You will not give in to the powerful and rich
Deep state, fake news, the pimp and the bitch

You are gonna shut them up
You are gonna shut them up

 
 

Since before, the alt-right have fashwave such as Xurious and Leiptr at the forefront. We have also recently heard the amazing fash-dance band Kiwi and The Dogboys. Now we also have the fashpunks Lilou & John, who may well attract a broader audience within the national sphere of culture and hopefully also attract a certain type of youth who can find the right and do something constructive of their anger.

I like what I hear and hope for an entire album from Lilou & John soon!